همیشه یک جاى کار مى‌لنگند…

همیشهیک جاى کار مى‌لنگند… گاهى چوپان هستبدونِ گوسفند براى چریدنگاهى هم روباه هستبدونِ مرغ براى دریدن...درد اماهمیشه مى‌لنگندهمیشه بى‌درمانبى‌مرهمو بى‌هیچ امیدبراى رهیدن… ادامه مطلب
/ 1 نظر / 138 بازدید
مرداد 94
1 پست
بهمن 93
3 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
11 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
11 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
11 پست
مهر 91
16 پست
شهریور 91
12 پست